Levende Geschiedenis Onbegrensd

Een zaaksysteem de oplossing voor GWW bedrijven?

Wat is Business Process Management?

BPM is een manier om de processen die in een organisatie aanwezig zijn te bekijken en dan te controleren. Het is een effectieve methodiek om in tijden van crisis te gebruiken om ervoor te zorgen dat de processen efficiënt en effectief zijn, omdat dit zal resulteren in een betere en kostenefficiëntere organisatie. Zo kunnen GWW bedrijven vaak goed werken met een zaaksysteem.

De term bedrijfsprocesbeheer omvat hoe we bedrijfsprocessen bestuderen, identificeren, wijzigen en controleren om ervoor te zorgen dat ze soepel verlopen en na verloop van tijd kunnen worden verbeterd. Vaak ingelijst in termen van de dagelijkse stroom van werk – en ja, “workflow” past over het algemeen wel onder de paraplu voor procesverbetering – het is een belangrijk stuk van de puzzel voor toegang en gebruik, omdat geen of slecht proces je vermogen om te bereiken echt degradeert. leverage informatie.

BPM wordt het best beschouwd als een zakelijke praktijk, met technieken en gestructureerde methoden. Het is geen technologie, hoewel er technologieën op de markt zijn die de descriptor dragen vanwege wat ze mogelijk maken: namelijk het identificeren en aanpassen van bestaande processen zodat ze aansluiten bij een gewenste, vermoedelijk verbeterde, toekomstige stand van zaken. Het gaat om het formaliseren en institutionaliseren van betere manieren om werk gedaan te krijgen.

Het succesvol toepassen van BPM heeft meestal betrekking op het volgende:

Organiseren rond uitkomsten, geen taken om te zorgen dat de juiste focus wordt gehandhaafd
Corrigeren en verbeteren van processen voordat ze (mogelijk) worden geautomatiseerd; anders is alles wat je hebt gedaan om de rommel sneller te laten verlopen
Processen vastleggen en eigenaarschap toewijzen opdat het werk en de verbeteringen eenvoudigweg verdwijnen – en ze zullen, terwijl de menselijke natuur het overneemt en het momentum verdwijnt
Standaardisatie van processen in de hele onderneming, zodat deze gemakkelijker te begrijpen en te beheren zijn, fouten worden verminderd en de risico’s worden beperkt
Permanente wijziging inschakelen zodat de verbeteringen in de loop van de tijd kunnen worden uitgebreid en gepropageerd
Bestaande processen verbeteren, in plaats van radicaal nieuwe of “perfecte” te bouwen, omdat het zo lang kan duren om de bereikte winst te eroderen of teniet te doen